Afzettingen

Botsabsorber 4
Splitskar
Aktiewagen 4

Bij werkzaamheden langs de weg is de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers van het grootste belang, naast het verzorgen van een goede doorstroming van het verkeer.

Onze monteurs zijn opgeleid om door het plaatsen van de juiste afzettingen het verkeer in goede banen te leiden en zodoende ook        de veiligheid van de weggebruikers en wegwerkers te bewerkstelligen.

Pws-kar
02484018F-VKM
Hekwerk 1